Tiimi

Näyttökuva-2019-9-13-kello-17.32.58
Tiimin jäsenet vasemmalta: Tomi Ansamaa, Jenni Turunen, Kimmo Holopainen, Marjo Paappanen, Niklas Ansamaa, Marita Ansamaa, Juha Ollila

Digiseikkailun tiimi muodostuu opettajista ja ohjelmoinnin ammattilaisista

Digiseikkailu syntyi kahden helsinkiläisen opettajan tarpeesta kehittää tieto- ja viestintäteknologian opetusta. Ala-asteikäisillä tietokoneen peruskäyttötaitoja on helpompi harjoitella valmiiden tehtävien parissa ja yhteisesti ohjaten.

Marjo Paappanen

Luokanopettaja / TVT -pedagogiikka / CEO

Jenni Turunen

Suomi toisena kielenä -opettaja / Monilukutaito / Tehtävät

Juha Ollila

Pedagogiikka / Verkostot / Tuotekehitys / COB

Niklas Ansamaa

Nitomani School CEO / Pelillisyys

Tomi ja Marita Ansamaa / Nitomani School

Kimmo Holopainen

Senior Adviser