Klikkaa mukaan seikkailuun!

Mikä on Digiseikkailu?

Digiseikkailu on kahden helsinkiläisen tvt- ja suomi toisena kielenä opettajan tuottama oppimateriaali. Materiaali löytyy osoitteesta: digiadventurers.com eikä vaadi sisäänkirjautumista.

Tarinallisen oppimateriaalin tarkoituksena on helpottaa tvt:n perustaitojen oppimista ja opettamista.

Digiseikkailu on suunniteltu tukemaan lapsen kasvua kohti tiedostavaa mediankäyttöä. Sen tehtävätyypit kannustavat lasta pohtimaan empatiaa, viestittelytaitoja ja yhteisöllisyyden merkitystä mediankäytössään.

Valmiit tehtävät jäsentävät oppimista.

Digiseikkailu tukee tehtävillään teknologiataitojen käsitteiden ja menetelmien hallinnassa, kuten tektinkäsittely-, näppäin- ja hiiritaitojen oppimisessa, sekä auttaa opettajaa rajaamaan ja arvioimaan media- ja teknologiakasvatuksen projekteja.

Digiseikkailun avulla on hauskaa opettaa media- ja monilukutaitoa sekä teknologiataitoja laadukkaasti, opettajan kokemuksesta riippumatta.

Digiseikkailun Empatiapolku on osa koko Suomen laajuista Empatiapakkausta, joka tuo työvälineitä perheille ja opettajille empaattisempaan viestimiseen netissä.

Seikkailussa mukana

Empatiapakkauksessa mukana

Monipuolinen arviointi

Digiseikkailun avulla on helppoa seurata medialukutaitojen kehittymistä ja kannustaa itsearviointiin. Kun Digiseikkailua käytetään esim. alakoulujen suosimassa Google Classroomissa tai Office 365 työkaluilla, mahdollistuu oppilaalle oman työn jakaminen muille ja ryhmän sisäinen keskustelu aiheesta. Erilaiset monistettavat tehtävät ja arviointilomakkeet auttavat jakson arvioinnin toteuttamisessa.

Vertaisarviointia ja palautteen antamista netissä on hyvä harjoitella tuetusti suljetussa ympäristössä. Oppilaalle kehittyy samalla ymmärrys, että osa mediataitojen arviointia on rakentava kommunikointi sanallista viestintää käyttäen.

Hahmot ja tehtävämaailmat

Kehyskertomus sijoittuu Somen kylään, jossa pienen naapuruston asukkaat seikkailevat. Jokainen hahmo opettaa jotakin digi- tai tulevaisuustaitoa tarinoissa. Häsä, Appi, Laama, Doge, Tweety, Miuku-Mauku, Markku-rehtori, Siry-täti ja Kursori-pappa esiintyvät materiaalissa sympaattisina ja lasten mielikuvitusmaailmaa inspiroivina hahmoina.

Tehtävämaailmat on rakennettu hahmojen pihapiireihin. Niissä harjoitellaan sitä taitoa, mitä hahmo edustaa. Apin majassa harjoitellaan tvt:n perustaitoja, Häsän studiossa perehdytään video- ja kuvaamisen kulttuuriin, Siry-tädin älytalossa AI ja robotiikka korostuvat ja Kursori-pappa muistuttaa vanhoista hyvistä ajoista, jolloin kaikki eivät olleet puhelimillaan. Tutustu tarkemmin tehtävämaailmojen sisältöihin sivulla Tehtävämaailmat.

Ohjelmointipolku ja tvt-tavoitteet

Ohjelmointipolku on opetusta helpottava työkalu kouluarjessa.

Oppilaat voivat seurata omaa kehitystään ohjelmointitaidoissa keräillen tehtävistä osaamismerkkejä. Koodikettu kiipeää kohti omia ohjelmointiprojekteja, kun taitoja on kartutettu perusasiat rauhassa leikin ja pelien kautta omaksumalla.

Ohjelmointipolku tukee myös koulun makerspace -kulttuurin muodostumista ja kehittymistä.

Oman koulun tvt-tavoitteiden saavuttamista on helpompi seurata, kun työskennellään samoilla suuntaviivoilla. Digiseikkailusta on helppo tarkistaa, mitä asioita on vielä harjoittelematta ja mitä hallitaan. Teknologiataitojen tasalaatuisuutta palvelee yhteinen materiaali.