Mikä on Digiseikkailu?

Digiseikkailu on kahden helsinkiläisen tvt- ja suomi toisena kielenä opettajan tuottama oppimateriaali. Materiaali löytyy osoitteesta: digiadventurers.com eikä vaadi sisäänkirjautumista.

Tarinallisen oppimateriaalin tarkoituksena on helpottaa tvt:n perustaitojen oppimista ja opettamista.

Digiseikkailu on suunniteltu tukemaan lapsen kasvua kohti tiedostavaa mediankäyttöä. Sen tehtävätyypit kannustavat lasta pohtimaan empatiaa, viestittelytaitoja ja yhteisöllisyyden merkitystä mediankäytössään.

Valmiit tehtävät jäsentävät oppimista.

Digiseikkailu tukee tehtävillään teknologiataitojen käsitteiden ja menetelmien hallinnassa, kuten tektinkäsittely-, näppäin- ja hiiritaitojen oppimisessa, sekä auttaa opettajaa rajaamaan ja arvioimaan media- ja teknologiakasvatuksen projekteja.

Digiseikkailun avulla on hauskaa opettaa media- ja monilukutaitoa sekä teknologiataitoja laadukkaasti, opettajan kokemuksesta riippumatta.

Digiseikkailun Empatiapolku on osa koko Suomen laajuista Empatiapakkausta, joka tuo työvälineitä perheille ja opettajille empaattisempaan viestimiseen netissä.

 

 

Digiseikkailussa mukana

 

Empatiapakkauksessa mukana

Näyttökuva 2020-2-2 kello 13.16.43

       Ota yhteyttä!